Pomiary promieniowania

Laboratorium Ex-Polon s.c. oferuje Państwu szeroki asortyment usług związanych z ochroną radiologiczną, w tym systemy dosymetrii osobistej oraz środowiskowej wymagane przez Sanepid dla gabinetów RTG.

Urządzenia pomiarowe Landauer

Firma Ex-Polon Kwieciński Fornalski s.c. jest oficjalnym dystrybutorem sprzętu dozymetrycznego firmy LANDAUER w Polsce. Oferujemy m.in.:
- Urządzenia odczytujące dozymetry InLight: microStar oraz LDR200
- Urządzenia odczytujące dozymetry dla pacjentów nanoDot: microStar2
- Dozymetria specjalistyczna dla pacjentów i personelu: dozymetry punktowe nanoDot, dozymetry dla soczewek oczu Vision* oraz dozymetry pierścionkowe MonoRing*
- Dozymetria promieniowania neutronowego: Neutrak
- Dozymetria dla wojska: czytnik RadLight z dozymetrami RadWatch
- Aktywne pomiary stężenia radonu w budynkach: urządzenie mobilne RadStar GM 1-2
- Pasywne pomiary stężenia radonu w budynkach: dozymetry Rapidos i Radtrak2

* w technologii TLD, odczyty prowadzone przez inne laboratorium.

Kliknij na wybraną podstronę w menu po prawej stronie, aby dowiedzieć się więcej o każdym z tych urządzeń.

Wszystkie ceny do uzgodnienia.

Urządzenia pomiarowe Sarad

Firma Ex-Polon Kwieciński Fornalski s.c. jest również dystrybutorem sprzętu dozymetrycznego firmy SARAD. Oferujemy m.in.:
- Urządzenia do stałego monitoringu radonu z rodziny Radon Scout (wraz z systemem wentylacji pomieszczeń)
- Kompaktowy miernik stężenia radonu DOSEman i DOSEman Pro
- Urządzenie idnetyfikujące izotopy gamma w próbce Lab Scout
- Urządzenie do szacowania dawki pochodzącej od wdychania lotnych izotopów MyRHIAM
- Ręczne identyfikatory izotopów NucScout
- Zaawansowanie urządzenia laboratoryjne do pomiarów izotopów i skażeń

Kliknij na wybraną podstronę w menu po prawej stronie, aby dowiedzieć się więcej o wybranych urządzeniach.

Wszystkie ceny do uzgodnienia.


Pomiary u Klienta

Oferujemy również Państwu możliwość przeprowadzenia pomiarów skażeń promieniotwórczych, mocy dawki czy stężenia radonu we wskazanym przez Klienta miejscu.

Pomiary mocy dawki

Pomiary u Klienta: pomiary skażeń, pomiary mocy dawki, pomiary osłabienia osłon, pomiary promieniotwórczości gruntu etc.

Pomiary stężenia radonu

Pomiary stężenia radioaktywnego gazu radonu za pomocą pasywnych dozymetrów śladowych.

Oferujemy także

Pomiary radonu, sprzęt do pomiarów radonu, wojskowy sprzęt dozymetryczny, szkolenia z ochrony radiologicznej i wiele innych