Pomiary promieniowania

Laboratorium Ex-Polon s.c. oferuje Państwu szeroki asortyment usług związanych z ochroną radiologiczną, w tym systemy dosymetrii osobistej oraz środowiskowej wymagane przez Sanepid dla gabinetów RTG.

Dozymetria pasywna OSL

W zależności od potrzeb oferujemy Państwu dwa rodzaje dozymetrów: osobisty lub środowiskowy. Są to dozymetry (dawkomierze) pasywne typu InLight wykonane w nowoczesnej technologii OSL (fotoluminescencji).

Dozymetr (dawkomierz) osobisty jest noszony na piersi/ubraniu przez osobę zawodowo narażoną na promieniowanie. Wymóg ten wynika z ustawy Prawo atomowe i jest formułowany w zezwoleniu na działalność danej jednostki. Osoba nosi dozymetr w trakcie swojej pracy przy źródle promieniowania, przez cały okres pomiarowy (zazwyczaj 3 miesiące). Przed końcem tego okresu Laboratorium przesyła nowy dozymetr, a stary jest odsyłany do nas celem odczytu. Laboratorium wystawia następnie raport dozymetryczny zgodnie z ISO 17025 i własną akredytowaną metodą badawczą PB/01. Raport jest dokumentem potwierdzającym zarejestrowany równoważnik dawki w danym okresie pomiarowym.

Z kolei dozymetr środowiskowy umieszczany jest w miejscu charakterystycznym dla narażenia pracowników danego laboratorium/gabinetu, np. na ścianie w pomieszczeniu, gdzie znajdują się pracownicy w trakcie ekspozycji. Dalsza procedura postępowania z dozymetrem środowiskowym jest taka sama jak z osobistym.

W przypadku pierwszego okresu pomiarowego (a dla laboratoriów mobilnych - także każdego kolejnego) przesyłany jest do Klienta dozymetr testowy służący do pomiarów naturalnego tła promieniowania. Należy go przechowywać z dala od źródeł promieniowania i po upływie pierwszego kwartału odesłać do Laboratorium wraz z dozymetrem pomiarowym (osobistym lub środowiskowym).

Nasze Laboratorium posiada akredytację nr AB 1649 (patrz zakres akredytacji).

Dozymetr osobisty lub środowiskowy

Oferujemy Państwu dozymetry typu InLight renomowanej amerykańskiej firmy Landauer bazujące na nowoczesnej technologii fotoluminescencji (ang. Optically Stimulated Luminescence, OSL).

Dozymetria indywidualna

Dozymetr (dawkomierz) noszony na piersi służący do pomiaru indywidualnego równoważnika dawki Hp(10)

Dozymetria środowiskowa

Dozymetr (dawkomierz) umieszczony np. na ścianie służący do pomiaru przestrzennego równoważnika dawki H*(10)

Oferujemy także

Pomiary radonu, sprzęt do pomiarów radonu, wojskowy sprzęt dozymetryczny, szkolenia z ochrony radiologicznej i wiele innych