Pomiary promieniowania

Laboratorium Ex-Polon s.c. oferuje Państwu szeroki asortyment usług związanych z ochroną radiologiczną, w tym systemy dosymetrii osobistej oraz środowiskowej wymagane przez Sanepid dla gabinetów RTG.

Urządzenia pomiarowe Landauer

Firma Ex-Polon Kwieciński Fornalski s.c. jest oficjalnym dystrybutorem sprzętu dozymetrycznego firmy LANDAUER w Polsce. Oferujemy m.in.:
- Urządzenia odczytujące dozymetry InLight: microStar oraz LDR200
- Urządzenia odczytujące dozymetry dla pacjentów nanoDot: microStar2
- Dozymetria specjalistyczna dla pacjentów i personelu: dozymetry punktowe nanoDot, dozymetry dla soczewek oczu Vision* oraz dozymetry pierścionkowe MonoRing*
- Dozymetria promieniowania neutronowego: Neutrak
- Dozymetria dla wojska: czytnik RadLight z dozymetrami RadWatch
* w technologii TLD, odczyty prowadzone przez inne laboratorium.

Kliknij na wybraną podstronę w menu po prawej stronie, aby dowiedzieć się więcej o każdym z tych urządzeń.

Wszystkie ceny do uzgodnienia.

Urządzenia pomiarowe Sarad

Firma Ex-Polon Kwieciński Fornalski s.c. jest również dystrybutorem sprzętu dozymetrycznego firmy SARAD. Oferujemy m.in.:
- Urządzenia do stałego monitoringu radonu z rodziny Radon Scout (wraz z systemem wentylacji pomieszczeń)
- Kompaktowy miernik stężenia radonu DOSEman i DOSEman Pro
- Urządzenie idnetyfikujące izotopy gamma w próbce Lab Scout
- Urządzenie do szacowania dawki pochodzącej od wdychania lotnych izotopów MyRHIAM
- Ręczne identyfikatory izotopów NucScout
- Zaawansowanie urządzenia laboratoryjne do pomiarów izotopów i skażeń

Kliknij na wybraną podstronę w menu po prawej stronie, aby dowiedzieć się więcej o wybranych urządzeniach.

Wszystkie ceny do uzgodnienia.

Pomiary u Klienta

Oferujemy również Państwu możliwość przeprowadzenia pomiarów skażeń promieniotwórczych, mocy dawki czy stężenia radonu we wskazanym przez Klienta miejscu.

Pomiary mocy dawki

Pomiary u Klienta: pomiary skażeń, pomiary mocy dawki, pomiary osłabienia osłon, pomiary promieniotwórczości gruntu etc.

Oferujemy także

Wojskowy sprzęt dozymetryczny, szkolenia z ochrony radiologicznej i wiele innych