Pomiary promieniowania

Laboratorium Ex-Polon s.c. oferuje Państwu szeroki asortyment usług związanych z ochroną radiologiczną, w tym systemy dosymetrii osobistej oraz środowiskowej wymagane przez Sanepid dla gabinetów RTG.

Pomiary radonu

Radioaktywny gaz radon jest naturalnym składnikiem ziemskiej atmosfery. Jednakże z uwagi na czynniki geologiczne i budowlane w niektórych budynkach jego stężenie może być bardzo wysokie. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej oraz projektowanymi zmianami w polskim prawie, w takich przypadkach konieczne są dokładne pomiary tego gazu.

Firma Ex-Polon Kwieciński Fornalski s.c. oferuje Państwu możliwość przeprowadzenia pomiarów pasywnych oraz aktywnych urządzeniami amerykańskiej firmy Landauer oraz niemieckiej firmy Sarad.

Domowy monitoring radonu

Ręczny miernik stężenia radonu DOSEman

Oferujemy Państwu małe ręczne urządzenie służące do pomiarów chwilowego stężenia radonu w powietrzu o nazwie DOSEman (produkcji firmy Sarad z Niemiec). Istnieje również możliwość pomiarów pochodnych radonu za pomocą urządzenia DOSEman Pro.

Pozostały sprzęt do pomiarów radonu

Landauer umożliwia pomiary radonu przy użyciu pasywnych dozymetrów śladowych, jak też zakup urządzenia mobilnego służącego do pomiarów chwilowych.

Pomiary pasywne

Pasywne dozymetry radonowe RadTrak2 (czas pomiaru: 3 miesiące) lub Rapidos (czas pomiaru: od tygodnia do miesiąca)

Urządzenie RadStar

Urządzenie mobilne RadStar GM 1-2 służące do chwilowych pomiarów stężeń radonu w dowolnym miejscu